Anglicko-německá soutěž ONE, ZWEI

05.12.2019
V úterý 3. 12. 2019 se tým našich žáků ve složení Matyáš Fiedor (8.A), Amélie Jursová (9.A), Vanesa Nechalová (9.A) a Petr Němec (9.A) zúčastnili nové jazykové soutěže s názvem ONE, ZWEI. Tuto soutěž uspořádali učitelé cizích jazyků na Základní škole I. Sekaniny v Ostravě-Porubě.

Byla rozdělena do tří částí. Nejprve žáci čelili individuálním úlohám z oblasti reálií, dále pak soutěžili v poslechu s porozuměním a třetí část byla věnována gramatice. Body všech členů týmu se sčítaly.

Celkem se soutěže zúčastnilo 8 týmů z porubských základních škol – Dětské, Sekaniny, Komenského, Bulharské, Šoupala a nás. Dále přišli soutěžit i žáci dvou víceletých gymnázií – Wichterleho a Olgy Havlové.

Náš tým ve velké konkurenci zvítězil a obsadil tedy 1. místo! Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a paní učitelce Holkové za náročnou přípravu žáků na tuto soutěž.

Mgr. Irena Moroňová