Anglická soutěž na 1. stupni - Spelling bee

04.03.2019

FOTO V pondělí 4. března 2019 proběhl 1. ročník nové anglické soutěže pro žáky čtvrtých a pátých tříd v poměrně těžké disciplíně – spelování, tedy hláskování slov tak, jak se píší. Inspirovali jsme se ze záznamů různých variant této soutěže, oblíbené v anglicky mluvících částech světa.
Celkem se přihlásilo 25 zájemců – 16 čtvrťáků a 9 páťáků, soutěžit však přišlo pouze 16 žáků – 11 zástupců čtvrtých tříd a 5 páťáků. Někteří přihlášení byli buď nemocní, nebo se omluvili z jiného důvodu, jiní se prostě jen nedostavili. U žáků pátého ročníku nás mrzí malý zájem vyzkoušet si své spelovací dovednosti.
Soutěž měla dvě části – písemnou a ústní. V první části bylo žákům spelováno 10 slov, která si zapisovali na lístky. Po provedené kontrole postoupili do ústního kola ti žáci, kteří diktát zvládli bezchybně. Pro početnější zastoupení však byly uznány i testy s jednou či dvěma drobnými chybičkami. Postoupilo celkem 10 žáků, po pěti z každého ročníku.
Ústní část byla rozdělena do dvou kategorií. Mladší tvořili žáci čtvrtých tříd, kteří se učí spelovat od září tohoto školního roku, a starší, tedy páťáci, kteří se spelingu věnují o rok déle. Každá skupina měla svou sadu slov, jež byla promítána za zády soutěžících, aby mohli ostatní účastníci kontrolovat správnost spelování. Aby nedošlo k záměně významu slov, bylo spelujícím sděleno nejen slovo ke spelování , ale také jeho vysvětlení, pochopitelně anglicky.
Nejlepším spelujícím čtvrťákem se stal Anton Sabol (IV. B). Lucie Hrčková (IV. A) obsadila druhou příčku a na tření se umístila Markéta Zelinková (IV. A). V pátém ročníku si vítězství vybojovala Tereza Maléřová (V. A), druhá byla Anna Kirschnerová (V. B) a třetí místo obsadila Marie Sabolová (V. B).
Vítězům gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za účast. Mgr. Věra Macáková, Mgr. Irena Wolkowinská