Aleš Hrdlička Challenge 2022

22.04.2022

Intergalaktické cestování na ZŠ A. Hrdličky

11. ročník vyzývací soutěže v AJ

      Dne 22.4.2022 se konal již 11. ročník tradiční vyzývací soutěže v anglickém jazyce, kterou organizovala ZŠ A. Hrdličky v Ostravě –Porubě tradičně jako výzvu Aleš Hrdlička Challenge, tentokrát s názvem Intergalactic Cruise, se zaměřením na vesmírná dobrodružství a život v budoucnosti. Škola ožila sci-fi, roboty, postavami ze Star Wars, vetřelci a Strážci galaxie. Okresního kola soutěže se zúčastnilo celkem 12 týmů porubských a ostravských škol -   žáci ZŠ Generála Z. Škarvady, ZŠ Provaznická 831, ZŠ B.Dvorského 1049, ZŠ Hello, ZŠ Matiční 5, ZŠ J. Šoupala 1609, ZŠ Pokorného 1382, ZŠ Porubská 832, ZŠ J.Valčíka 4411, ZŠ Ukrajinská 19, ZŠ Bulharská 1532, ZŠ Ostrava-Svinov a ZŠ A. Hrdličky 1638 nesoutěžně, jen v rámci srovnání vědomostí a dovedností v použití anglického jazyka v různých situacích.
 
Soutěž byla zahájena ve vestibulu školy uvítáním hostů zástupkyní ředitelky Mgr. Petrou Trunkátovou a písňovým doprovodem soutěže v podání sboru žáků II. stupně.   Byli přivítáni vzácní hosté –   zástupkyně partnerské jazykové školy HELLO p. Lucie Staňková a reprezentantka OUP p. Martina Weissbergerová. Soutěž je tradičně podporována partnerskými a vzdělávacími organizacemi, které vždy obohacují soutěž o krátký vstup s prezentacemi a možnostmi příprav na mezinárodní Cambridge zkoušky a aktuální nabídkou nakladatelství OUP pro pedagogy i žáky.
 
Letošní soutěžení bylo spojením znalostí anglického jazyka s využitím různých mezipředmětových vztahů. Žáci uplatnili své technické a počítačové znalosti, soutěžili v oblasti literární a filmové, ale také prokázali, jaký mají všeobecný přehled a jsou schopni pohotové týmové spolupráce. Disciplíny připravovali žáci společně s vyučujícími AJ p. uč. Petrou Trunkátovou, Hanou Kyzourovou a Nikol Hrubou.
 
Tříčlenná družstva plnila jednotlivé úkoly v rámci workshopů, které byly umístěny v šesti učebnách naší školy a žáci, průvodci disciplínami, anglicky vedli jednotlivé workshopy. Úkoly byly zaměřeny nejen na znalost anglického jazyka, ale prolínaly se zde i znalosti a schopnosti z jiných předmětů. Účastníci měli možnost vyzkoušet si nejen svoji úroveň angličtiny, ale i schopnost týmové spolupráce.
 
Na 1.místě se umístily 2 týmy -  ZŠ Ukrajinská a ZŠ Bulharská, pěkné 2.místo patřilo žákům ZŠ Matiční  a 3.místo obsadila ZŠ gen. Zd. Škarvady. Tým A. Hrdličky sestavený z mladších žáků se zúčastnil pouze nesoutěžně.
Velké díky patří p. Martině Weissbergerové a Lucii Staňkové za zajištění krásných doplňkových cen, podporu soutěže, prezentaci a balíček pro každého žáka s podporou skládání mezinárodních zkoušek.
Pro úspěch soutěže mezi školami jsme se rozhodli v příštím roce tuto srovnávací soutěž opět zařadit mezi významné aktivity školy. Těší nás zájem a účast okolních škol a toto soutěžní dopoledne je vždy milou příležitostí k setkání a strávení času nejen s angličtinou.
 
V Ostravě – Porubě, 22.4.2022                                                                 Mgr. Petra Trunkátová

Video k soutěži Aleš Hrdlička challenge:  https://www.youtube.com/watch?v=KptvQljX4UU

FOTO       ZDE