Aktuální informace

30.12.2020

Výuka od 4.1.2021 bude probíhat dle 5. stupně PES 
pro oblast školství:  

(dle usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020)

  • prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku dle stanoveného rozvrhu hodin  
  • distanční výuka žáků 3. - 9. ročníku dle stanoveného rozvrhu hodin (Pozvánky na jednotlivé hodiny zasílají vyučující   přes kalendář v Teams.) 
  • Distanční výuka je povinná, neúčast na on-line hodinách musí být řádně omluvena. 
  • Školní družina bude organizována pro prezenčně vzdělávané žáky 1. a 2. ročníku za dodržení homogenity skupin (ranní i odpolední družina po třídách). 
  • Protiepidemická opatření - žáci musí mít roušku po celou dobu pobytu ve škole. 
  • Stravování ve školní jídelně je umožněno pouze prezenčně vzdělávaným žákům, žáci na distanční výuce – pouze odběr (take-away).