Ahol´s Amazing Race 2021

24.09.2021
6. ročník krajské soutěže v anglickém jazyce pro základní školy
 
Dne 24.9.2021 se uskutečnila tradiční vědomostní soutěž v anglickém jazyce Ahol´s Amazing Race s tématem Cesta do minulosti. Osmičlenný tým ZŠ A. Hrdličky složený z děvčat tříd 8.A a 9.A  reprezentoval školu v této náročné a velice komplexní soutěži.
  Soutěž spojuje jazykové znalosti, čtenářskou, finanční a počítačovou gramotnost, její součástí byla také zdravověda. Byla zaměřena na perfektní znalost anglického jazyka, ale také na všeobecné znalosti o anglicky hovořících zemích. Námětem 6. ročníku soutěže byla historie, test obsahoval 46 otázek z oblasti dějin Velké Británie, Ameriky, Kanady, Austrálie i Nového Zélandu.
Soutěž se skládala ze 3 částí – jazykové (velký vědomostní test v anglickém jazyce zaměřený na historii, významné události a  osobnosti spojené s historií napříč staletími), skupinové soutěže (zdravověda, finanční gramotnost, IT, výtvarné aktivity) a Amazing Race (soutěžní stanoviště na téma Cesta do historie).
Našemu týmu se podařilo zvítězit ve skupinové soutěži ze zdravovědy, kdy dívky spojily znalosti s fyzickým výkonem a dokázaly schopnost týmové spolupráce. V první části v jazykovém vědomostním testu se týmu podařilo získat velmi pěkné 6. místo z 15 škol. V samotném součtu bodů po soutěži Amazing Race, kdy dívky musely plnit úkoly na jednotlivých stanovištích  byl celkový výsledek 8. místo. Úkoly na stanovištích byly časově limitované a velmi často byly spojeny se znalostmi z jiných oblastí.
Dívky mají velkou pochvalu za výborné jazykové znalosti a vzornou reprezentaci školy v této náročné soutěži. Přejeme jim mnoho úspěchů při studiu anglického jazyka a chuť se zapojit do dalších soutěží.

   

   
                                                                                                       Mgr. Petra Trunkátová