Abeceda první pomoci

01.06.2023

Čtvrtek 4. 5. 2023 byl dnem, kdy si děti připomněly několik praktických věcí z oblasti zdravovědy. Např. jak si pomohu s poraněným kamarádem, když jej potřebuji přenést a nemám k tomu vybavení ( židlička z rukou). Jak jej ošetřím, potřebuji-li mu obvázat prst, koleno či kotník. Děti si také mohly nasadit zdravot. oděv a běžely naplnit injekční stříkačku. Zkusily si zavázat šátkový závěs horní končetiny a poskládaly si svou zdravotní sestřičku – puzzle. Snad tyto znalosti nebudeme brzy muset uplatnit v praxi.

Irena Bochňáková