​Vyhodnocení vyzývací soutěže z anglického jazyka Let’s play with English

29.04.2019
FOTO V pátek 26. dubna 2019 proběhl v prostorách školní družiny naší školy již devátý ročník vyzývací soutěže v anglickém jazyce pro žáky čtvrtých tříd Let’s play with English. Přihlásilo se deset ostravských základních škol, ZŠ Porubská 832, ZŠ K. Pokorného 1382, ZŠ Matiční 5, ZŠ a MŠ Ostrčilova 10, ZŠ Ukrajinská 1533, ZŠ Bulharská 1532, ZŠ Bulharská 1532, ZŠ I. Sekaniny 1804 a ZŠ J. Valčíka 4411/2. Pro absenci dvou členů týmu se omluvila ZŠ logopedická z Ostravy-Hrabůvky. ZŠ a MŠ Ostrčilova 10 opět vyslala zástupce do obou kategorií. Každou školu reprezentovalo čtyřčlenné družstvo.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích, přičemž každá měla své vlastní úkoly. Obtížnější varianta soutěže – červená – je vždy připravena pro žáky, kteří se anglickému jazyku věnují ve škole více než je obvyklé. Letos se přihlásila pouze bilingvní ZŠ a MŠ Ostrčilova 10. Důstojným soupeřem jim byl tým naší školy, který tvořili žáci jazykové skupiny A1 – Lucie Hrčková (IV. A), Monika Pačková (IV. A), Nikolas Bunček (IV. B) a Natálie Vysloužilová (IV. B). Ti si soutěž vyzkoušeli jen v rámci srovnání znalostí. Jednodušší varianta – modrá – je přichystána pro běžné čtvrté ročníky základních škol.
V letošním roce jsme opět zaměřili pozornost na čtenářskou gramotnost žáků a to v obou jazycích. Zadání úkolů byla v češtině, jejich plnění již v angličtině. Důraz byl kladen na práci s textem, žáci si mohli osahat anglické knížky, přečíst si články z časopisů, z nichž vyhledávali informace, doplňovali chybějící slova do textu, rozhodovali o pravdivosti tvrzení, nechybělo ani poslechové cvičení, hry se slovíčky a mnoho dalších úkolů. Vlastní soutěžení trvalo 90 minut, červené týmy plnily 9 úkolů, modré jich měly 11. Důležitou roli hrála spolupráce v rámci týmu.
Všichni žáci velmi poctivě pracovali, menší zmatky nastávaly u úkolů s knihami, které si některé týmy odnášely na jiná místa a občas tudíž nebyly k mání pro další soutěžící. Oproti minulým letům zůstalo jen minimum nesplněných úkolů, ovšem čtyři pracovní listy byly odevzdány bez názvu školy, čímž se jejich majitelé ochudili o body. Rozdíl mezi prvním a posledním týmem byl 103 bodů, a to převážně díky zbrklosti a špatnému hospodaření s časem. Opět se prokázalo nedostatečné čtení zadání, splnění jen části požadovaných úkolů a chybovost při opisování slov. Celkově se však dá říci, že žáci mají velmi dobré jazykové dovednosti a angličtina je baví.
 
Po vyhodnocení a sečtení bodů jsme dospěli k těmto výsledkům:
Červená varianta Modrá varianta
1. ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova10 185 bodů 1. ZŠ Bulharská 1532 145,5
bodů
2. ZŠ A. Hrdličky 1638 181
bodů
2. ZŠ K. Pokorného 1382 142 bodů
      3. ZŠ Ukrajinská 1533 141 bodů
 
 
Všichni soutěžící dostali sladké odměny, družstva na prvních třech místech v jednodušší kategorii získala drobné věcné ceny, které do soutěže věnovala společnost Nakladatelství Fraus, s. r. o. prostřednictvím paní Lenky Pastorové. Pět vítězných týmů pak malé pozornosti od Rady rodičů ZŠ A. Hrdličky. Certifikát o účasti bude školám dodatečně doručen. 
Děkujeme našim skvělým kuchařkám pod vedením p. Marenčíkové za přípravu výborného pohoštění pro pedagogický doprovod, paním vychovatelkám za poskytnutí prostor školní družiny a žákům VIII. A - Amélii Jursové, Františce Sekaninové, Ondřeji Konečnému a Jáchymu Kurtinovi za pomoc při realizaci soutěže.         
                                                                       Mgr. Macáková, Mgr. Wolkowinská