"Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III"

17.10.2019
Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí na území města Ostravy, město bude zároveň působit v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
 

název projektu:    „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III“
reg. č.:    CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577