​Přijímání žáků do tříd 6. ročníku pro školní rok 2020/2021

22.06.2020

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění, stanovila ředitelka příspěvkové organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1638, příspěvková organizace Mgr. Hana Kazimirská, že ve školním roce 2020/2021 přijme žáky do šestého ročníku základní školy na základě 5 uvolněných míst.
Přijímáme žáky do běžných tříd s 2. cizím jazykem od 7. ročníku a tříd s rozšířenou výukou cizích jazyků s 2. cizím jazykem od 6. ročníku.

Postup při přihlášení žáka do 6. ročníku je následující:

Vyplňte jako zákonní zástupci "Žádost o přestup". Podepsanou žádost doručte na ředitelství školy osobně, poštou či mailem jako sken. Vždy je ale nutné v této záležitosti telefonicky či osobně kontaktovat zástupkyni ředitele pro II. stupeň Mgr. Petru Trunkátovou (tel. 596 946 013). Dozvíte se další důležité informace a budou zodpovězeny Vaše dotazy.
V případě, že budete mít zájem o přijetí dítěte do 6. ročníku do třídy s rozšířenou výukou jazyků, je třeba vykonat pohovor a písemný test z angličtiny. U všech přijatých žáků je nutno doložit vysvědčení. Současně prosíme o sdělení, jaký druhý cizí jazyk byste v případě přijetí preferovali: německý nebo francouzský. Bude-li to možné, rádi vyhovíme, rozhodující slovo však má ředitel školy. Upozorňujeme, že počet volných míst je dán kapacitními možnostmi školy, jež nelze překročit.