​Příběhy našich sousedů

19.01.2019
Projekt s názvem „Příběhy našich sousedů“ je určen pro žáky 7. - 9. tříd. V letošním školním roce se do projektu zapojila skupina žáků třídy 8. A Sofie Krestová, Sebastian Kaloč, Ondřej Konečný, Jáchym Kurtin a Františka Sekaninová. 
Jejich prvním úkolem bylo vyhledat si ve svém okolí pamětníka klíčových událostí 20. století. Dále žáci mají s pamětníkem natočit rozhovor, obstarat dobové materiály, fotografie, dokumenty nebo knihy a zpracovat jeho životopis. Toto vše po celou dobu probíhá pod vedením koordinátorky společnosti Post Bellum Praha. 
Dokumentaristický tým vede třídní učitelka Lenka Pitnerová, která žákům radí a dohlíží na plnění úkolů. Žáci postupně absolvovali úvodní seminář, exkurzi, video workshop a pracují na zadaných úkolech. Hlavní výstup projektu si zvolili sami. Životní příběh svého pamětníka mohou zpracovat jako rozhlasovou reportáž, video, psaný či kreslený dokument. 
Projekt bude ukončen na jaře slavnostní veřejnou prezentací. Zde budou všechny zapojené týmy z porubských škol představovat své pamětníky. Na prezentaci mají časový limit 3 minuty. Na svá vystoupení před veřejností a porotou se musí důkladně připravit. 
Porotu tvoří historik, pedagog a novinář. Žáci musí odevzdat své materiály k hodnocení do konce února. Držme jim pěsti, aby tento nesnadný, ale zajímavý projekt úspěšně zvládli a odnesli si z něj nové zkušenosti na poli dokumentaristiky! PaedDr. Lenka Pitnerová