​Pěšky do školy - soutěž o třídu, která nejvíc chodí

30.09.2019
Začátkem školního roku jsme se dověděli o celostátní soutěži Pěšky do školy pořádané společností Pražské matky, která má za cíl zvýšit motivaci dětí k pěším cestám do školy. Rozhodli jsme se do této akce na jeden týden zapojit. Dostali jsme pro každou třídu motivační sadu, která obsahovala plakát pro zaznamenávání cest do školy, pěší deníky pro žáky, desatero pro bezpečné cesty do školy a pro každého účastníka odznak, ze kterého měli největší radost.
V týdnu od 16. do 20. září 2019 se žáci druhých, třetích, čtvrtých a pátých tříd snažili dostávat do školy bez použití rodičovských aut náhradou za MHD, někteří použili koloběžku.  Většina našich žáků bydlí v blízkém okolí školy, a tak jako každý den šlapala pěšky. Někteří žáci dojíždějí z větší dálky a u pár z nich se to bez auta neobejde. V tom případě byli vysazeni nejméně 300 metrů od školy a svou cestu si také ušli. Každý den si všichni zapisovali do svého pěšího deníku zážitky z cesty a poctivě vybarvovali čtverečky v plakátu. Zelená pole pro pěší cestu – jeden bod, oranžová pro cestu autem, ale s vysazením minimálně 300 metrů od školy – půl bodu a červená pro dovoz autem až ke škole – nula bodů.
Zde je konečné hodnocení:
  • II. A                21 žáků             91,5 bodů
  • II. B                20 žáků             69 bodů
  • II. C                20 žáků             90 bodů
  • III. A               25 žáků           114 bodů
  • III. B               24 žáků           110,5 bodů
  • IV. A               23 žáků             98 bodů
  • IV. B               25 žáků           107 bodů
  • V. A                24 žáků           112 bodů
  • V. B                26 žáků           121,5 bodů
Žákům se akce líbila, jejich zapojení bylo patrné množstvím vyplněných políček a také se znatelně snížil počet zastavujících a parkujících aut před školní budovou.
Mgr. Irena Wolkowinská