Nabídka kroužků a zájmových útvarů ve školním roce 2018/2019

20.12.2018
Název kroužku Jméno vedoucího  Den  Místo Čas
         
1.stupeň        
Příprava na zk. YLE Holková R. středa T 4.A 13,00 - 13,55
Příprava na zk. YLE Holková R. pondělí T 6.A 13,00 - 14,20
Příprava na zk. YLE Reichertová Z. středa Uč. 2 13,00 - 14,00
Ruční práce  Macáková V. středa T 4.A 14,00 - 15,00
         
2.stupeň        
Klub logic. myšlení Agelová D. středa UPC 14,00 - 14,45
Příprava na zk. YLE Holková R. čtvrtek T 6.A 13,00 - 14,25
Příprava na zk. KET Holková R. pondělí T 6.A 14,30 - 16,00
Příprava na zk. PET Holková R. středa T 8.A 14,00 - 15,30
Příprava na zk. DELF Mezihoráková A.. pondělí UFJ 14,00 - 15,00
Seminář ČJ - IX.A Malá J. středa T 9.A 7,00 - 7,45
Seminář ČJ - IX.B Škop L.. čtvrtek T 9.B 7,00 - 7,45
Seminář M - IX.A, B Škapa J.          pátek T 9.B 7,00 - 7,45
         
         
Školní družina        
Čtenářský klub Motlochová P. čtvrtek ŠD 15,00 - 16,30
Fotbal Lažková D. čtvrtek tělocvična 15,00 - 16,00
Hra na  zobc. flétnu Zmijová P. čtvrtek ŠD 15,00 - 16,00
Hrátky s mluvením Bochňáková I. úterý ŠD 15,00 - 16,00
Pohybové hry Kožuchová H. pondělí tělocvična 15,00 - 16,00
Pohybové hry Lažková D. pondělí tělocvična 15,00 - 16,00
Pracovní výchova  Fiedorová R. středa ŠD 15,00 - 16,30
Prac. a výtv. činnosti Palicová B. středa ŠD 15,00 - 16,30
Vyšívání Fiedorová R. úterý ŠD 15,00 - 16,00
Výtvarná výchova Motlochová P. středa ŠD 15,00 - 16,00

Zájmové útvary zahájí svou činnost v měsíci říjnu 2018, končí svou činnost v měsíci květnu 2019. Cena zájmového útvaru: 100 Kč/měsíc. Semináře k přípravě na přijímací zkoušky z M a ČJ budou probíhat jen do přijímacích zkoušek a hradí se na celé období najednou.