​Mezinárodní německé zkoušky Fit in Deutsch

08.04.2019
V sobotu 16. 3. 2019 skládalo 6 žákyň tříd 8.A a 9.A mezinárodní zkoušky z německého jazyka Fit in Deutsch 1. Tyto zkoušky jsou každoročně pořádány Goethovým institutem a testují znalosti žáků v německém jazyce na úrovni A1 podle mezinárodního referenčního rámce, tedy základní znalosti německého jazyka – čtení, poslech, psaní a konverzaci.
 
Zkoušku Fit in Deutsch 1 skládaly žákyně Vanesa Nechalová. Františka Sekaninová, Amélie Jursová, Sofie Krestová, Helena Rieglová (8.A) a Kateřina Labounková (9.A). Všechny dívky byly velmi úspěšné a získaly nejlepší hodnocení.
 
Všechny tyto žákyně si zaslouží velkou pochvalu nejen za vzornou reprezentaci školy, ale také za náročnou přípravu na zkoušku, bez které by její úspěšné zvládnutí nebylo možné.
 
Mgr. Renáta Holková