​Informace výchovné poradkyně k vydávání zápisových lístků

17.06.2020
Kontakt na výchovnou poradkyni do školy:
t.č. 596 946 015, e-mail: Irena.Moronova@zshrdlicky.cz, přes program Bakalář – Komens
Přítomnost na pracovišti:
- čtvrtek 18.6. od 7.30 hodin a pátek 19.6. od 7,30 do 12,00 hodin
- od pondělka 22.6.2020 každý den od 7,30 hodin
Možnost individuální domluvy dle potřeby. Mgr. Irena Moroňová, výchovný poradce