​Informace k zápisu žáků do 1. ročníku školního roku 2020/2021

03.02.2020
 
 
 • Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky se uskuteční 24.3.2020
(8:00 – 13:30 h ve výuce)
(14:00 – 18:00 h v prostorách školy)
 
 • Zápis proběhne 1.4.2020 (13:00 – 18:00 h)
                          2.4.2020 (15:00 – 17:00 h) – pro objednané zákonné zástupce
(v mimořádných případech po předchozí telefonické domluvě nejpozději do 30.4.2020)
 
 • K zápisu je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě narozené v období: 1.9.2013 – 31.8.2014.
 
 • U zápisu zákonní zástupci předloží:
 1. rodný list dítěte
 2. občanský průkaz zákonného zástupce
 3. Rozhodnutí o odkladu školní docházky (u dětí narozených do 31.8.2013)
 
 • Spádovou oblastí školy jsou ulice: Aleše Hrdličky, Josefa Skupy, Marie Majerové, Na Robinsonce, Podroužkova 1651 – 1662, 1676 – 1690, Průběžná 1719 – 1721
 
 • Kritériem pro přijetí jsou: spádovost, přiměřená školní zralost, zájem o vzdělávání v naší škole. Vzhledem k dostatečné kapacitě školy není počet uchazečů omezen.
 
 • Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1.9.2014 – 31.12.2014, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. (nutno doložit doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení)
 
 • Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1.1.2015 – 30.6.2015, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. (nutno doložit doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení a odborného lékaře)
 
 • Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte v době zápisu písemně požádat o odklad školní docházky. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 
 • Rozhodnutí o přijetí obdrží zákonní zástupci u zápisu. Seznam přijatých žáků pod registračními čísly bude zveřejněn na webových stránkách školy 8.4.2020.
 
 • V případě, že je Vaše dítě nemocné či se z jiných důvodů nemůžete v uvedeném termínu k zápisu dostavit, rádi s Vámi dohodneme náhradní termín. (tel.: 596 946 012, 596 946 011)
 
MŠMT připravilo Desatero pro rodiče. Materiál obsahuje přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.