​Expedice DofE 3.- 4.6.2021 - Godulská stezka pokladů

14.06.2021
 Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je prestižní mezinárodní program pro mladé lidi ve věku od 14 do 24 let. Jedná se o program osobního rozvoje, kdy se každý účastník věnuje aktivitám, které ho baví. Cílem je naučit se dosáhnout svých cílů a zkusit si něco nového. Absolventi programu získávají mezinárodně uznávaný certifikát, který se hodí do životopisu, ale také při studiu v zahraničí.
 5 žáků 8. a 9. ročníku ZŠ A. Hrdličky se v průběhu školního roku 2020/2021 se svými pedagogy nově zapojili  do programu DofE, zdokonalovali se  ve 4 oblastech a připojili se tak k 1,3 milionu mladých lidí, kteří program DofE plní.
 Na ZŠ A. Hrdličky máme rádi výzvy a těšili jsme se na konečnou část programu -  expedici v podmínkách, které prověřují nejen znalosti, ale také praktické dovednosti. Pracovali jsme na zlepšení naší fyzické kondice, odolnosti, vytrvalosti, kreativitě a naučili se řešit problémy v týmu.
Vyvrcholením našeho celoročního snažení v mezinárodního programu byla ostrá expedice, která měla prověřit, zda jsme schopni překonat strach z neznámého prostředí a fyzické námahy, týmově spolupracovat, zkusit si vlastní samostatnost a schopnost se správně rozhodovat. Bohužel 1 žák v programu DofE se nemohl ze zdravotních důvodů expedice nakonec zúčastnit a absolvuje ji příští rok. Expediční skupinu tedy ve finále tvořily 4 dívky 9. ročníku.
 Prošly náročným expedičním výcvikem pod vedením svých pedagogů, naučily se orientovat v přírodě bez mobilů, naplánovat si neznámou trasu, určovat svou polohu s mapou a buzolou, zvolit si správné expediční vybavení, správně si zabalit, vštípit si správné tábornické dovednosti, uvařit si teplé jídlo v přírodních podmínkách, znát základy první pomoci, umět si poradit v krizových situacích a jak se chovat v přírodě. Dívky se naučily dodržovat 15 expedičních podmínek nutných pro splnění expedice.
Pro svou expedici jsme společně vybrali méně známou oblast, kde se nachází Godulská stezka pokladů (obec Řeka a Komorní Lhotka). Napadlo nás vytvořit turistické lákadlo v českém i anglickém jazyce pro ty, co tuto oblast nikdy nenavštívili a nalákat je na krásu Těšínských Beskyd. Proč se nepodělit s poklady, které jsme na své expedici poznali a nenalákat další nadšence k turistickému výstupu v tomto kraji? Navíc naše jazykové znalosti nám dovolují zatraktivnit tuto oblast i pro cizince.
 3.6. 2021 jsme tedy v počtu 7 vyrazili  na naši dvoudenní dobrodružnou výpravu. Vytyčená dopravní trasa z nádraží Ostrava-Svinov do obce Řeka vlaky a autobusem nám uběhla celkem rychle a zvládli jsme orientaci v neznámém prostředí. Na místo začátku trasy jsme v pořádku dorazili v 10.15 h. Žákyně s mapou a buzolou se začaly připravovat na výstup a zahájily natáčení vstupu u první cedule Godulské stezky pokladů, zatímco školitelka a hodnotitelka expedice spolu s vedoucí vyrazily na vytyčenou trasu na 1. kontrolní místo, kterých bylo na trase celkem 5. Zvládnutí trasy bylo náročné zejména proto, že si každá účastnice musela nést díky situaci plné vybavení, cca 15 kg náklad.
 
Setkání na kontrolních místech proběhlo vždy bez problémů a byly dodrženy přibližné časy setkání. Ukázalo se, že důkladná příprava expedice předešla problémům v orientaci na daném místě a nedošlo k žádným problémům a rizikovým situacím. Ke zdaru expedice přispělo hezké počasí a absolutní samostatnost a bezproblémovost účastnic v plnění zadaných úkolů. Na každém styčném místě byla patrná únava, kterou však dívky dokázaly překonat. Po dokončení trasy Godulské stezky pokladů a natočení materiálu pro zpracování závěrečné práce jsme se odebrali na louku před horskou chatou Ondráš, kde jsme měli vymezený prostor pro postavení základny, uvaření teplého jídla, přenocování a dokončení natáčení. Dívky zcela samostatně zvládly postavení stanů, rozdělání ohně, vaření. Měly prostor k relaxaci, průběžnému zhodnocení své práce a týmové práci na úpravách. Večer u rozdělaného ohně zažily i spoustu legrace a zavzpomínaly si na školní časy v průběhu celých devíti let na ZŠ A. Hrdličky.
Ráno 4.6.2021 po hygieně a uvaření snídaně dívky začaly pracovat na balení stanů, spacáků, batohů, což zvládly ve velmi krátkém čase a opět zcela samostatně. Dopolední čas byl věnován dokončení materiálu, průzkumu krajiny a návratu na zastávku autobusu u hotelu Řeka. Cestu zpět zvládly a dodržely vytyčené časy. Na dívkách se odrazila únava z minulého dne a nedostatečný spánek (chladná noc, nezvyk spát ve stanu, těžké batohy aj.) V odpoledním čase výprava dorazila po cestování autobusem a vlaky do cíle nádraží Ostrava-Svinov, kde byla expedice ukončena s velice kladným hodnocením všech pedagogů a poděkováním všem účastníkům.
     Výsledkem expedice jsou nezapomenutelné zážitky, poznání nových míst a krajiny,  nové znalosti, dovednosti a hlavně natočení našeho materiálu, který poslouží jako závěrečná práce – výstup expedice. Po jejím dokončení bude slavnostně předána starostovi obce Řeka, panu Tomáši Tomeczkovi s přáním, aby přispěl k většímu povědomí o této krásné krajině.
Velký dík také patří panu Daliboru Nešpoříkovi, majiteli horské chaty Ondráš, který podpořil náš mezinárodní program svou ochotou nechat nás přenocovat na vymezeném místě jeho pozemku a poskytl pitnou vodu.
V neposlední řadě velká pochvala všem účastnicím za vzorné chování, příjemné vztahy, respektování všech expedičních pravidel, zvládnutí fyzicky náročné trasy a úsilí, které věnovaly přípravě k natáčení, vytvoření scénáře v angličtině a ochotu na materiálu dále pracovat. Nastavily vysokou laťku všem dalším expedičníkům a rády předají své zkušenosti spolužákům.
 
 
 
V Ostravě-Porubě dne 4.6.2021                                                                          Mgr. Petra Trunkátová

Fotografie  ZDE