​Expedice DofE 2022 aneb Překonáváme sami sebe

27.06.2022
Dne 24.6.2022 se 15 žáků 8. a 9. ročníku ve dvou týmech vydalo do oblasti Morávka, Prašivá splnit si závěrečnou ostrou expedici jako zakončení půlročního snažení v programu DofE. Samotné expedici předcházela příprava v podobě pravidelných schůzek, na kterých se žáci učili orientovat v přírodě za pomocí mapy a buzoly, dávat základní první pomoc, zvládat správné chování v přírodě, umět si uvařit jednoduché teplé jídlo, pracovat v týmu, vzájemně si pomoci, řešit jednoduché krizové situace, přenocovat v přírodě, nabalit si vše potřebné v úsporném režimu a také předvídat možné situace a umět si s nimi poradit.
Expedice byla zahájena ve Vyšních Lhotách a pokračovala po předem zvolené trase s tím, že každý tým šel samostatně bez pomoci pedagogů. Setkání s pedagogy probíhalo na kontrolních bodech. Celá trasa pochodu prvního dne měřila 14 km a všichni dofáci ji zvládli bez problémů. Na cestě sbírali materiál pro výstupy v programu. Jediná překážka byly těžké batohy se stany a spacáky, které se těžce nesou. I přes tento problém oba týmy zvládly trasu skvěle. Po dosažení cíle si všichni vyzkoušeli schopnost postavit si dobře stan a kuchaři pracovali v týmu na přípravě večeře v podobě mexického a klasického guláše. Žáci prokázali schopnost spolupráce a vaření jim šlo hezky od ruky. Sami byli překvapeni, jaké guláše se jim podařilo uvařit a byli pedagogy oceněni za profesionální přípravu. Večer si sami nasbírali dřevo, rozdělali oheň a společně si zazpívali.
Druhý den ráno po osobní hygieně uvařily oba týmy povinné druhé jídlo a začali s balením spacáků a stanů. Následovala poměrně kratší trasa s poznáváním krás tohoto kraje se zakončením trasy u splavu ve Vyšních Lhotách, kde si dofáci zahráli volejbalový turnaj a částečně si odpočinuli.
Z těchto dvou dnů si odnášejí spoustu zážitků, zažili spoustu legrace, ověřili si, že jsou schopni zvládnout různé situace samostatně a také vystoupit ze své komfortní zóny. Hodnotili expedici jako super akci, jako jediný problém pociťovali váhu, kterou museli po celou dobu nosit. Vedoucí programu p. uč. Kyzourová a vedoucí a hodnotitelky expedice p. uč. Trunkátová a Hrubá hodnotily expedici jako skvěle zvládnutou se splněním všech vytyčených úkolů. Závěrečné výstupy budou dokončeny a splněny jako společná práce všech v jednotlivých týmech.
 
V Ostravě-Porubě dne 27. 6. 2022                                                      Mgr. Petra Trunkátová

FOTO    ZDE
              ZDE