​Exkurze v Planetáriu Ostrava

06.10.2021
 
Ve středu 6. října se žáci 5. tříd zúčastnili exkurze v místním planetáriu. Zvolili jsme si výukový program Dobrodružná cesta k planetám. Spojili jsme poznávání s pohybem a cestu tam i zpět zvládli pěšky. Volnou procházkou jsme také pozorovali změny v podzimní přírodě, čímž jsme si zopakovali učivo přírodovědy 4. ročníku. 
Letos jsme se začali věnovat neživé přírodě, jejíž součástí je také Slunce a sluneční soustava. Kde se dovíme více informací než právě v planetáriu? Po příchodu jsme si odložili v šatně a pomalu se přesunuli do hlavního sálu s projektorem nazývaným planetárium, který dal název i celé budově. V první části programu jsme se toulali noční oblohou, pozorovali jednotlivé hvězdy, souhvězdí i celou naši galaxii. Dověděli jsme se mimo jiné, co jsou světelné roky, a že naše galaxie připomíná disk. Druhá část patřila již samotné cestě k planetám, která byla opravdu dobrodružná. Na závěr pořadu jsme si měli uvědomit, jak jsme proti vesmíru titěrní, i to, jak je naše planeta Země přátelská a krásná.
Po krátké pauze na občerstvení si mohli žáci samostatně projít všechny nabízené expozice planetária – Experimentárium. V malých skupinkách si prohlíželi exponáty, zkoušeli na sobě fyzikální zákony, poznávali hravou formou přírodní jevy, nebo se fotili na měsíci. Své poznatky písemně zpracují do krátkého referátu.
V Ostravě-Porubě 6. 10. 2021
                                                                                                                                            Mgr. Irena Wolkowinská