​Exkurze do OZO - 4. B a 4. C

20.04.2022
V úterý 19. dubna a ve středu 20. dubna žáci 4. B a 4. C jeli na školní exkurzi v rámci týdne akcí věnovaným Dni Země do Centra odpadové výchovy v areálu OZO Ostrava v Ostravě-Kunčicích. Vyjeli jsme autobusem z Ostravy-Poruby a do cíle jsme dorazili v 8.15 h, kde se nás ujala pracovnice společnosti OZO, která nám zprostředkovala poutavou a pro žáky zábavnou formou vzdělávací program o třídění odpadů. Program se jmenoval Honzovy rady (jak na odpady).
Žáci pracovali ve skupinách, plnili různé úkoly o třídění odpadů. Zabývali se sklem, papírem, nebezpečným odpadem, textilem a dalšími materiály, jejich tříděním a využitím, dozvěděli se také něco o významu skládky, sběrných dvorů a recyklace. Zhlédli také film, ze kterého pak čerpali při svém soutěžení
ve skupinách.
Na konci akce byla skupinová soutěž vyhodnocena a žáci byli odměněni podle svého umístění různými reklamními a upomínkovými předměty s logem společnosti OZO. A kromě toho byli také o něco chytřejší v třídění odpadků, které mohou použít v praktickém životě.
                                                                              
             Mgr. Věra Macáková, Mgr. Dana Vápeníčková

Foto     ZDE