​Evropský den jazyků u mladších žáků

30.09.2019
FOTO Letošní oslavy Evropského dne jazyků byly opět velmi vydařené. Oslovili nás pedagogové Jazykového gymnázia Pavla Tigrida s návrhem spolupráce mezi oběma školami a hned první příležitostí bylo společně strávené dopoledne u příležitosti Evropského dne jazyků 26. září.
Hosté – většinou naši bývalí žáci pod vedením Mgr. Romany Vrbkové – byli hned po příjezdu rozděleni do šesti tříd druhého pavilonu tedy III. A, III. B, IV. A, IV. B, V. A a V. B. Zde se po krátkém představení v anglickém jazyce pustili coby mladí lektoři do zajímavých kvízů, soutěží a her v rozmanitých evropských jazycích. Naučili naše žáky anglickou verzi písně Bratře, Kubo, tedy Are you sleeping, a každá třída se seznámila s další slokou v jiném evropském jazyce. Na závěr si každá třída vyrobila obří plakát, kdy použili materiály, s kterými postupně pracovali.
Vrcholem pak bylo společné setkání v tělocvičně školy, kde každá třída předvedla své nacvičené číslo. Žáci III. A zazpívali českou písničku Starosti s muzikou, III. B uvedla anglickou říkanku Numbers, IV. A se německy představili v rytmické říkance. Jazyková skupina A1 žáků čtvrtých tříd zazpívala písničku There was a princess. Žáci IV. B nadšeně odzpívali slovenské písně Išla Marína a Daj pravú ruku sem i s pohybovým doprovodem. Třída V. A rytmizovala anglický chant Stop that noise a přídavkem děvčata zatančila choreografii Kristýny Janásové na francouzskou píseň. Žáci V. B zazpívali píseň In the classroom. Akce skončila hromadným zpěvem písně Are you sleeping v pěti evropských jazycích.
Děkujeme studentům Jazykového gymnázia Pavla Tigrida i jejich učitelce Mgr. Vrbkové za skvěle připravený program a čas, který nám věnovali. Mgr. Věra Macáková, Mgr. Irena Wolkowinská