​Evropský den jazyků na Hrdličkách

05.10.2021
Dne 24. 9. 2021 jsme na naší škole oslavili Evropský den jazyků, který se každoročně slaví 26. září již od roku 2001. V tento den si na většině školách studenti společně s pedagogy připomínají důležitost jazykového vzdělávání a podpory vícejazyčnosti.
Tento den má mimo jiné za cíl povzbudit a motivovat celoživotní jazykové vzdělávání jak ve škole, tak i mimo ni.
Letos si naši jazykáři připravili pro děti spoustu zábavně vzdělávacích aktivit a společné hodiny si náramně užili.
Poděkování patří zejména p. uč. výtvarné výchovy Bohdaně Nagy a žákům 8. A a 7. B za ochotnou pomoc při výzdobě vestibulu školy pro tento den.
                                                                                                                                                            Mgr. Nikol Hrubá

Fotografie        ZDE