Dobrý skutek

13.12.2018

V rámci projektu Hrdá škola si připravily děti školní družiny vánoční pásmo pro seniory pod názvem Dobrý skutek.

Pásmo vánočních písniček a básniček začaly nacvičovat s dětmi svého družinového oddělení paní vychovatelky Pavlína Zmijová a paní vychovatelka Pavla Motlochová. Vedoucí vychovatelka Pavlína Zmijová vede hudební kroužek, v němž učí hrát děti na flétnu, proto využila umění malých hudebníků a zařadila do vánočního pásma písně, u nichž se děti doprovázely na flétny a také na flétnu hrály sólově vánoční koledy.

Zpestřením programu bylo zařazení vystoupení moderního tance dětí z oddělení paní vychovatelky Denisy Laškové a Terezy Zmijové, a rovněž se se svým tanečním uměním předvedla žákyně Klára Janasová.

A protože paní vychovatelky Zmijová a Motlochová mají ve svém oddělení děti ze třídy 1.C, tak třídní učitelka této třídy Dana Vápeníčková nacvičila se svými žáky hudební pohádku Karkulka. Pohádka obohatila celý vánoční program, který byl výborně připravený, prolínaly se písně s básněmi, tancem, hrou na flétnu a hudební pohádkou.

Senioři – babičky a dědečkové byli dojati, nadšeně tleskali, a když se po skončení programu k nim rozeběhly naše děti a rozdávaly jim dárky, ukáplo mnoho slz. Děti od nich dostaly čokoládu.

Dárky vyrobily paní vychovatelky ŠD. Byly to papírové svícny ve tvaru andílka a malebná vánoční přáníčka. Také zaměstnanci DD Slunečnice připravili pro děti občerstvení, a to teplý čaj, oplatky a lízátka. Tady byly zase dojaty naše děti.

Všichni žáci byli vzorní, slušní a podali velmi hezký umělecký výkon. V hledišti seděli i rodiče vystupujících žáků, a ti pedagogům děkovali se slovy, že to bylo skvělé!

Při odchodu z pódia děti mávaly divákům a volaly veselé Vánoce!!! Dojatým seniorům se vůbec nechtělo končit, zůstávali sedět a pro nás to bylo krásné ohodnocení, že se nám to povedlo a že jsme udělali opravdu dobrý skutek! Pavlína Zmijová, Pavla Motlochová, Tereza Zmijová, Denisa Lažková, Dana Vápeníčková