​Den s encyklopedií - celodružinová akce na téma Vesmír

12.12.2019
FOTO Ve čtvrtek 12. prosince se na naší škole uskutečnila akce Den s encyklopedií na téma Vesmír. Děti se nejprve učily, jak s knihou encyklopedie pracovat, potom jsme si vysvětlili základní složení Vesmíru. Nejvíce děti zajímalo souhvězdí, které jsme si mohli ukázat na obrázcích. Vytvořili jsme si jedno souhvězdí na tmavý papír, kde jsme nakreslili hvězdy a ty spojovaly bílou barvou pomocí čar. Menší děti dostaly vesmírné omalovánky, které si s radostí vybarvily. Závěrem se mohly děti podívat na krátký dokument o Vesmíru. Všechna oddělení školní družiny měla připravený individuální program k této akci.
Každá paní vychovatelka si s dětmi vedla svůj připravený vesmírný program dle svého uvážení. Povídali jsme si o tom, co si děti o Vesmíru a hvězdách myslí a také o možnosti návštěvy Planetária. Děti se velmi snažily, protože dostávaly sladké odměny. Nechyběla ani bohatá výzdoba obrázků ve třídách a nástěnkách.
Akce byla velmi zábavná a poučná, děti to moc bavilo. Budeme se opět těšit na další zajímavou akci.
Markéta Gelnarová